ทริปติดเกาะ(ญี่ปุ่น)เมื่อตอนปลายปีติดเอาไว้ยังไม่ได้